Wolin i Hanza

1. Miasto Lubeka powstało:
2. O Lubece opowiadamy:
3. Hanza:
4. Można powiedzieć, że:
5. Wolin lokowano na prawie
6. Wolin