chrystianizować – prowadzić chrystianizację, czyli nakłanianie pogan do odejścia od dawnych i rodzimych wierzeń w wielu bogów i do przejścia na wiarę chrześcijańską; w średniowieczu bardzo często władcy chrześcijańscy stosowali chrystianizację jako narzędzie do podbijania innych krajów

militarny – związany z wojskowością

możny; możnowładca – we wczesnym średniowieczu, osoba posiadająca bogactwo oraz władzę nad jakimś obszarem, ale nie będąca księciem ani królem

opozycja – grupa ludzi nie zgadzająca się ze zdaniem grupy lub osoby sprawującej władzę

wojna domowa – wojna nie z innym krajem albo państwem, ale między dwoma wrogimi grupami w granicach jednego kraju

przymierze – rodzaj umowy, na podstawie której zawierający je obiecują sobie, że zamiast walczyć ze sobą, będą się wspierać; inaczej sojusz

Skandynawia – kraje Europy północnej: Dania, Szwecja, Norwegia oraz Islandia

wiking – nazwa zajęcia uprawianego głównie przez mieszkańców Skandynawii we wczesnym średniowieczu polegającego na wyruszaniu na wyprawy łupieżcze do innych krajów; u Słowian taka piracka działalność nazywana była chąsą; przyjęło się też mianem “wiking” określać Skandynawów trudniących się taką działalnością

kamień runiczny – rodzaj pomnika wznoszonego przez władców skandynawskich, dla upamiętnienia wydarzenia albo osoby; na kamieniach tych umieszczano płaskorzeźby oraz napisy wykonane runami, czyli specjalnym alfabetem służącym do rycia napisów w twardych materiałach takich jak drewno, kamień, metal, kość lub róg i poroże

Wolin i Harald Sinozęby

1. Do Wolina trafił władca duński:
2. Do Wolina trafił duński władca, ponieważ:
3. W Wolinie władca duński:
4. Przybycie do Wolina władcy duńskiego było możliwe:
5. W Wolinie:
6. W Danii Harald Sinozęby wzniósł kamień runiczny: