Wolin i Harald Sinozęby

1. Do Wolina trafił władca duński:
2. Do Wolina trafił duński władca, ponieważ:
3. W Wolinie władca duński:
4. Przybycie do Wolina władcy duńskiego było możliwe:
5. W Wolinie:
6. W Danii Harald Sinozęby wzniósł kamień runiczny: