Iberia – dawniej tak nazywano Hiszpanię, kraj w południowo-zachodniej Europie

poganie – określenie używane przez chrześcijan na ludność, która wierzyła w innych Bogów niż Bóg chrześcijański; słowo pochodzi od łacińskiego paganus a to od pagus, czyli, między innymi, “wieś”

lincz – słowo pochodzi z języka angielskiego i oznacza samosąd, czyli wymierzenie sprawiedliwości przez rozwścieczony tłum, a nie przez sąd albo osobę sprawującą władzę (jak w średniowieczu); lincz najczęściej był karą śmierci wymierzoną przez tłum

trybut – rodzaj okupu, tu: kwota wymierzana np. w srebrze, którą miał zapłacić władca pokonany zwycięskiemu, np. za odstąpienie od kolejnego najazdu

misjonarz – osoba duchowna wyruszająca do innego kraju na misję, to znaczy w celu nakłonienia jego mieszkańców do zmiany wiary

asysta – tu: towarzystwo

sprzęty liturgiczne – przedmioty używane przez kapłana chrześcijańskiego do odprawiania mszy; we wczesnym średniowieczu były to: kielich na wino mszalne, patena na niewielki chlebek używany do udzielania komunii świętej oraz ołtarz przenośny w postaci niewielkiej płyty kamiennej kryjącej relikwie osoby uznanej ze świętą, oprawiony w drewno lub drogocenne materiały; sprzęty liturgiczne mogły być proste i skromne albo bogato zdobione i bardzo kosztowne

fortyfikacje – obwałowania, obwarowania, czyli konstrukcje chroniące osady albo miasta przed najazdem wroga; we wczesnym średniowieczu fortyfikacje budowano na różne sposoby z drewna i ziemi, i czasem też wzmacniano kamieniami

chrystianizacja – nakłanianie pogan (patrz wyżej) do odejścia od dawnych i rodzimych wierzeń w wielu bogów i do przejścia na wiarę chrześcijańską; w średniowieczu bardzo często władcy chrześcijańscy stosowali chrystianizację jako narzędzie do podbijania innych krajów

Wolin i biskup Otton z Bambergu

1. Biskup Bernhard:
2. Z Wolina wygnano Bernharda, ponieważ:
3. Polski książę, Bolesław Krzywousty, po niepowodzeniu misji biskupa Bernharda
4. Biskup Otton z Bambergu:
5. Podczas misji na Pomorze, życie biskupa Ottona:
6. Jedno z najcenniejszych przedstawień czczonego przez pogańskich Wolinian Boga zostało:
7. Mieszkańcy Wolina:
8. Chrystianizacja Wolina i Pomorza Zachodniego oraz pełne podporządkowanie ich władcy polskiemu:
9. W Wolinie w wyniku misji biskupa Ottona:
10. Działalność misyjna biskupa Ottona, z ramienia księcia Bolesława Krzywoustego: