Księstwo Obodryckie – księstwo utworzone przez Obodrytów, czyli słowiańskie plemię zamieszkujące teren Połabia (dzisiejszych północno-wschodnich Niemiec)

miasto kupieckie – dziś powiedzielibyśmy raczej miasto handlowe, czyli takie, w którym mieszkańcy zajmują się przede wszystkim wymianą towarów i surowców

osobowość prawna – to dość trudny termin prawniczy i oznacza, że na przykład jakiś związek, stowarzyszenie, towarzystwo albo firma może mieć obowiązki, ale również i uprawnienia, wynikające z obowiązującego prawa, albo na terenie danego kraju albo międzynarodowo

flota – zbiór wielu statków, albo handlowych (flota kupiecka) albo okrętów wojennych

status – tu: stan, pozycja, renoma, kondycja

lokowanie – nadanie praw miastu, które zezwalały na prowadzenie w nim handlu, produkcję rzemieślniczą, ale także wyznaczały jego kształt; w średniowieczu na terenie dzisiejszej Polski miasta lokowano na prawie magdeburskim, lubeckim oraz polskim

orientalny – pochodzący z tzw. Orientu czyli ze wschodu; tak niegdyś określano Azję; świat zachodni nazywano Okcydentem a coś z niego pochodzącego: okcydentalnym

zabudowa ryglowa – tu inaczej: szachulec; rodzaj konstrukcji budynku, gdzie najpierw buduje się drewniany szkielet z precyzyjnie łączonych masywnych belek, a następnie przestrzenie między belkami wypełnia się gliną zmieszaną ze słomą, lub plecionkami z gałęzi oblepionych gliną; nieco później szkielety budynków wypełniano cegłami – taką konstrukcję nazywano wtedy murem pruskim

Wolin i Hanza

1. Miasto Lubeka powstało:
2. O Lubece opowiadamy:
3. Hanza:
4. Można powiedzieć, że:
5. Wolin lokowano na prawie
6. Wolin